29/10/2021 06:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Ai yêu lần đầu tiên”
“Wer zum ersten Male liebt”

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 21/01/2007 16:39

 

Nguyên tác

Wer zum ersten Male liebt,
Sei's auch glücklos, ist ein Gott;
Aber wer zum zweiten Male
Glücklos liebt, der ist ein Narr.

Ich, ein solcher Narr, ich liebe
Wieder ohne Gegenliebe!
Sonne, Mond und Sterne lachen,
Und ich lache mit - und sterbe.

Dịch nghĩa

Ai yêu lần đầu tiên,
Cho dù không hạnh phúc, thì vẫn là Thượng đế;
Nhưng ai yêu lần thứ hai
mà không hạnh phúc, thì người đó là người điên rồ.

Tôi, một tên điên rồ, tôi lại yêu
mà không có tình yêu đáp lại!
Mặt trời, mặt trăng và vì sao cười nhạo,
Và tôi cười theo - và chết.

Bản dịch của Quang Chiến

Ai yêu lần đầu tiên,
Dẫu bất hạnh, vẫn cứ là thượng đế,
Nhưng ai yêu lần sau
Lại bất hạnh, kẻ đó là người điên.

Ồ chính tôi, một người điên như thế,
Tôi lại yêu mà chẳng được yêu thương!
Mặt trời, trăng, sao cười khoái trá,
Tôi cũng cười theo - rồi chết luôn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » “Ai yêu lần đầu tiên”