27/06/2022 04:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mơ tiên

Tác giả: Bích Khê - Lê Quang Lương

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 19/04/2006 18:09

 

Hồn bay! Hồn bay! Hồn bay!
Ngửa nghiêng tắm mát vàng lay, nhạc hường;
Đêm nay no ớn nguồn hương,
Một trời thanh khí mười phương đa tình.

Hồn tôi mất cả đồng trinh
A ha! Mê luyến những hình tiên nga?
Bao giờ cho mộng nở hoa
Bao giờ xuân chín nõn nà trên môi?
Để tôi đi cướp mây trời
Vén ra cho thấy một vài nường tiên.
Ô coi! Hồn đương say nghiền
Đã nư[1] khoái lạc trong miền chiêm bao!
Nguồn: Kiều Văn, Thơ Bích Khê, NXB Đồng Nai, 1997
[1] Quá đỗi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bích Khê » Mơ tiên