28/09/2022 05:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm hoài kỳ 1
感懷其一

Tác giả: Lý Dục - 李煜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 20/11/2006 17:49

 

Nguyên tác

又見桐花發舊枝,
一樓煙雨暮淒淒。
憑闌惆悵人誰會,
不覺潸然淚眼低。

Phiên âm

Hựu kiến đồng hoa phát cựu chi,
Nhất lâu yên vũ mộ thê thê.
Bằng lan trù trướng nhân thuỳ hội,
Bất giác san nhiên lệ nhãn đê.

Dịch nghĩa

Lại thấy ngô đồng trổ hoa trên cành cũ
Bên lầu khói mưa, buổi chiều hoang lạnh
Dựa lan can buồn bã, ai người gặp gỡ
Không biết nước mắt đã lã chã rơi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngô đồng cành cũ trổ hoa
Khói mưa buồn lạnh một tòa thành không
Lan can thờ thẩn chờ mong
Người không đến để những dòng lệ rơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Dục » Cảm hoài kỳ 1