15/08/2020 02:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhàn cư tự thuật
閑居自述

Tác giả: Cố Huống - 顧況

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 11/07/2014 22:47

 

Nguyên tác

榮辱不關身,
誰為疏與親。
有山堪結屋,
無地可容塵。
白髮偏添壽,
黃花不笑貧。
一樽朝暮醉,
陶令果何人。

Phiên âm

Vinh nhục bất quan thân,
Thuỳ vi sơ dữ thân.
Hữu sơn kham kết ốc,
Vô địa khả dung trần.
Bạch phát thiên thiêm thọ,
Hoàng hoa bất tiếu bần.
Nhất tôn triêu mộ tuý,
Đào kim quả hà nhân.

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Nhục vinh chẳng mấy quan tâm,
Ai người hời hợt, quen thân chăng là?
Có núi non, ắt có nhà,
Trắng tay không đất, tránh xa bụi trần.
Bạc đầu thêm thọ mấy phân,
Hoa vàng chẳng lẽ cười thân ta nghèo.
Đêm ngày say rượu liêu xiêu,
Ai người sung sướng được nhiều hơn ta?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cố Huống » Nhàn cư tự thuật