09/08/2022 12:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nếu không phải vì em
If not for you

Tác giả: Bob Dylan - Robert Allen Zimmerman

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 20/11/2020 15:27

 

Nguyên tác

If not for you, babe, I couldn’t find the door
Couldn’t even see the floor
I’d be sad and blue if not for you.

If not for you, baby, I’d lay awake all night
Wait for the morning light
To shine in through
But it will not be new if not for you.

If not for you, my sky would fall, rain would gather too
Without your love I’d be nowhere at all
I’d be lost if not for you
And you know it’s true.

If not for you, my sky would fall, rain would gather too
Without your love I’d be nowhere at all
Oh what would I do if not for you?

If not for you, winter would have no spring
I couldn’t hear the robins sing
I just wouldn’t have a clue
Anyway it wouldn’t ring true if not for you
If not for you, if not for you.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Không em, chẳng thấy cửa ra
Anh càng không thấy sàn nhà ở đâu
Lòng anh sầu úa xanh xao

Không em, anh thức trọn thâu đêm dài
Đợi chờ ánh sáng ban mai
Lung linh toả sáng báo ngày mới qua
Chẳng màng, khi em vắng xa.

Bầu trời sụp đổ, mưa qua cõi hồn
Anh ngồi đây giữa cô đơn
Mất em, anh thấy cõi hồn tan hoang
Đó là sự thật rõ ràng.

Bầu trời sụp đổ, mưa giăng giăng sầu
Đời anh chẳng biết về đâu
Không em, anh biết làm sao bây giờ?

Tàn đông, xuân cũng hững hờ
Tai nghe lạnh vắng ơ thờ tiếng chim
Ở đâu, để biết đi tìm
Sẽ không thành sự, nếu em mất rồi
Chỉ vì em đó, em ơi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bob Dylan » Nếu không phải vì em