26/05/2022 20:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai nãi khúc kỳ 3
欸乃曲其三

Tác giả: Nguyên Kết - 元結

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 06/10/2019 18:41

 

Nguyên tác

千里楓林烟雨深,
無朝無暮有猿吟。
停橈靜聽曲中意,
好是雲山韶濩音。

Phiên âm

Thiên lý phong lâm yên vũ thâm,
Vô triêu vô mộ hữu viên ngâm.
Đình nhiêu tĩnh thính khúc trung ý,
Hảo thị vân sơn thiều hoạch âm.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Rừng phong nghìn dặm khói mưa sâu
Không sáng không chiều tiếng vượn kêu
Nghe lặng dừng chèo theo điệu hát
Núi mây nước chảy tiếng hay sao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Kết » Ai nãi khúc kỳ 3