27/06/2022 03:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con mèo hoang

Tác giả: Y Phương - Hứa Vĩnh Sước

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 29/05/2009 14:31

 

Lúc này mới thật là đêm
Không còn ai đi trên đường lạnh vắng
Bỗng có tiếng con Mèo hoang

Con Mèo hoang đi ra từ nhà nào
Chủ mày là ai sao nó đuổi mày đi vào lúc này
Hàng phố đã ngủ cả rồi
Không còn ai nghe mà mày kêu
Tiếng kêu khi xa khi gần
Như thuở chạy giặc Cờ vàng Cờ đen
Nghe thảm thiết não nề
Như tiếng đứa trẻ không Cha không Mẹ

Nào Mèo ơi hãy lại đây nào
Ta sẽ mở cửa ra đón mày đây này
A mày đến đấy ư mày mừng rỡ gì điều gì nào
Mày nhìn tao, nhìn gì mà lâu thế
Vào nhà đi kẻo ốm đấy Mèo ơi
Tao là bạn của mày đây mà
- Không
Không phải
Đồ con người
Dối trá...
Nó bỏ đi
Kêu gào.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Y Phương » Con mèo hoang