28/05/2022 21:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái bắc
塞北

Tác giả: Kim Thánh Thán - 金聖嘆

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 17/08/2014 10:19

 

Nguyên tác

塞北今朝下戰場,
孤兒百萬出長楊。
三通金鼓搖城角,
一色鐵衣沉日光。
壯士並心衕日死,
名王席卷一時藏。
江南士女都無賴,
正對落花春晝長。

Phiên âm

Tái bắc kim triêu hạ chiến trường,
Cô nhi bách vạn xuất trường dương.
Tam thông kim cổ dao thành giác,
Nhất sắc thiết y trầm nhật quang.
Tráng sĩ tịnh tâm đồng nhật tử,
Danh vương tịch quyển nhất thì tàng.
Giang Nam sĩ nữ đô vô lại,
Chính đối lạc hoa xuân trú trường.

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Sáng nay ải bắc hết cuộc rồi
Trăm vạn cô nhi chạy rối bời
Ba lần trống trận rung thành luỹ
Một mảnh giáp y chìm mặt trời
Tráng sĩ liều thân cùng nhau chết
Các vương cuốn chiếu trốn im hơi
Phụ nữ Giang Nam bơ vơ lắm
Đúng lúc hoa tàn xuân vẫn dài
Nguồn: Từ điển văn học cổ điển Trung Quốc, Nguyễn Tôn Nhan soạn dịch, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Thánh Thán » Tái bắc