03/10/2023 08:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ cháu

Tác giả: Phạm Ngọc San

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 16/05/2010 10:24

 

Vắng cháu buồn muốn khóc,
Mũi cay mắt thấy mờ.
Lấy khăn ông lau mắt,
Khăn khô vẫn hoàn khô.

Ồ! tuổi già lạ thế!
Nước mắt già đi đâu,
Chảy ra thì không chảy,
Lại chảy vào thẳm sâu!
Nguồn: Hoàng hôn không yên lặng, NXB Văn học, Hà Nội (2006).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Ngọc San » Nhớ cháu