28/10/2020 10:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồi tưởng

Tác giả: Trần Hữu Dũng - Trần Hữu Đức

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 16/07/2009 01:47

 

Con mắt đêm hồi tưởng
Mở to lấp lánh lân tinh
Chấp chới liên hồi

Những toa xe ý tưởng
Lao vun vút trên đường ray phi lý

Và em mê mải
Chống chỏi giấc mơ lưu đày
Rào rạt cơn sóng ngày tháng
Lấp liếm bước chân rỉ máu tự do

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Hữu Dũng » Hồi tưởng