16/01/2021 08:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đèn nào cao bằng đèn ông Chánh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 08:45

 

Đèn nào cao bằng đèn ông Chánh,
Bánh nào trắng bằng bánh bò bông.
Anh thương em từ thuở má bồng,
Bây giờ em lớn lấy chồng bỏ anh.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đèn nào cao bằng đèn ông Chánh