04/07/2022 09:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tả hoài kỳ 1
寫懷其一

Tác giả: Cao Biền - 高駢

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 30/05/2008 07:56

 

Nguyên tác

漁竿消日酒消愁,
一醉忘情萬事休。
卻恨韓彭興漢室,
功成不向五湖遊。

Phiên âm

Ngư can tiêu nhật tửu tiêu sầu,
Nhất tuý vong tình vạn sự hưu.
Khước hận Hàn, Bành[1] hưng Hán thất,
Công thành bất hướng Ngũ Hồ[2] du.

Dịch nghĩa

Câu cá giúp qua ngày, rượu say quên buồn bực,
Một khi đã say, quên hết nhân tình thế thái, mọi sự kể như đã qua.
Chỉ tiếc cho Hàn Tín và Bành Việt ra sức dựng nên nhà Hán,
Công thành lại không về vùng Ngũ Hồ mà ngao du.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Cá câu qua buổi, rượu quên đời
Say khướt, ân tình mọi chuyện vơi
Luống giận Hàn Bành phò nghiệp Hán
Công thành chẳng đến Ngũ Hồ chơi
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Tức Hàn Tín và Bành Việt, hai viên tướng mạnh giúp Lưu Bang đánh dẹp, lập nên cơ nghiệp nhà Tây Hán, sau đều bị Hán Cao Tổ giết.
[2] Nơi có nhiều cảnh đẹp. Thời Xuân thu, Phạm Lãi sau khi giúp Câu Tiễn nước Việt diệt được nước Ngô, liền thay đổi họ tên đi ngao du Ngũ Hồ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Biền » Tả hoài kỳ 1