06/07/2020 16:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con cua không sợ, anh sợ con còng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:34

 

Con cua không sợ, anh sợ con còng,
Dao phay anh không sợ, chỉ sợ gái hai lòng hại anh.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Con cua không sợ, anh sợ con còng