22/10/2021 07:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 017
山居百詠其十七

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2014 23:07

 

Nguyên tác

山居景致樂天成,
堪歎間浮世不平。
逆順是非多利害,
莫如緘口過殘生。

Phiên âm

Sơn cư cảnh trí lạc thiên thành,
Kham thán gian phù thế bất bình.
Nghịch thuận thị phi đa lợi hại,
Mạc như giam khẩu quá tàn sinh.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi an nhiên cảnh đẹp xinh,
Ngao ngán diêm phù cõi bất bình,
Phải trái ôi thôi đầy lợi hại,
Tốt hơn ngậm miệng hết bình sinh.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 017