10/12/2022 12:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm tác
感作

Tác giả: Phạm Phú Thứ - 范富庶

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 14/07/2013 22:38

 

Nguyên tác

村居何物誌新年,
門外紅黏載路傳。
見說羈人猶畜墨,
要題名句作春聯。

Phiên âm

Thôn cư hà vật chí tân niên,
Môn ngoại hồng niêm tải lộ truyền.
Kiến thuyết ky nhân do súc mặc,
Yếu đề danh cú tác xuân liên.

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Thôn quê năm mới viết chi đây
Ngoài cửa giấy hồng đã dán đầy
Nghe nói tù nhân mài mực sẵn
Đầu xuân câu đối muốn đề ngay
Nguồn: 108 bài thơ Đường chọn dịch, Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Phú Thứ » Cảm tác