05/08/2020 15:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Áo xông hương của chàng vắt mắc

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 14:33

 

Áo xông hương của chàng vắt mắc,
Đêm em nằm em đắp lấy hơi.
Gửi khăn, gửi túi, gửi lời,
Gửi đôi chàng mạng[1] cho người đằng xa.
Vì mây cho núi nên xa,
Mây cao mù mịt, núi nhoà xanh xanh.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975
[1] Một thứ lưới bằng sợi hay bằng gai đan mắt võng để đặt đồ đạc vào trong đó gánh đi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Áo xông hương của chàng vắt mắc