29/05/2023 20:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xa quên

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 31/08/2022 11:32

 

Tưởng như tất cả đã xa quên
Ký ức cuối trời không ai hỏi
Ngõ vắng trăng khuya không ai lại
Sông xưa bến cũ chẳng ai về

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Xa quên