25/05/2024 03:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Bộ ngực em dáng hình anh đã biết...”
“I perceived the outline of your breasts...”

Tác giả: Leonard Cohen

Nước: Canada
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 09/03/2021 05:38

 

Nguyên tác

I perceived the outline of your breasts
through your Hallowe’en costume
I knew you were falling in love with me
because no other man could perceive
the advance of your bosom into his imagination
It was a rupture of your unusual modesty
for me and me alone
through which you impressed upon my shapeless hunger
the incomparable and final outline of your breasts
like two deep fossil shells
which remained all night long and probably forever

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Bộ ngực em dáng hình anh đã biết
Qua áo quần em dự Halloween
Biết em yêu anh từ đáy con tim
Không ai khác ngoài anh về nhận thức
Trí tưởng tượng của chàng này quá mức
Phá vỡ hết nhu mì ở trong em
Để cho anh và chỉ mỗi mình ên
Em cảm nhận vô hình anh đang đói
Bộ ngực em mang dáng hình vô đối
Như hai tầng hoá thạch dưới lòng sâu
Nhựa sống tràn trề chảy suốt đêm thâu
và có lẽ ngực em còn mãi mãi
Trong thi tập The energy of slaves (Năng lượng của nô lệ).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Leonard Cohen » “Bộ ngực em dáng hình anh đã biết...”