18/06/2021 12:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đò đưa sông Vệ nghênh ngang

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/12/2018 20:33

 

Đò đưa sông Vệ[1] nghênh ngang,
Bạn hàng nô nức, sao chàng ngồi đây?
Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973
[1] Một trong 4 con sông lớn ở Quảng Ngãi dài độ 80km ở phía tây quận Mộ Đức. Phía bắc con sông là ranh giới quận Tư Nghĩa. Sông này có ba ngả nguồn chảy ra cửa biển Đại Cố Luỹ xuyên qua các quận Nghĩa Hành, Mộ Đức, Tư Nghĩa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đò đưa sông Vệ nghênh ngang