29/10/2020 21:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gầy tong bảo tại không ăn

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 02/04/2016 10:55

 

Gầy tong bảo tại không ăn
Thì ra nhớ bạn để chăn lạnh lùng.
2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Gầy tong bảo tại không ăn