18/05/2021 13:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Làm thuốc

Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu - 阮廷沼

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 13/05/2010 07:17

 

Trời đông sụt sùi gió mưa tây[1],
Đau ốm lòng dân cậy có thầy.
Phương cũ vua tôi[2] gìn trước mắt,
Mạng nay già trẻ gởi trong tay.
Trận đồ tám quẻ[3] còn roi dấu,
Binh pháp năm mùi[4] sẵn cỏ cây.
Hỡi bạn y lâm[5]! ai muốn hỏi,
Đò xưa, bến cũ, có ta đây.
Nguồn: Nguyễn Đình Chiểu (thân thế và thơ văn), Nguyễn Bá Thế, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1957
[1] Lúc trái thời tiết.
[2] Y học phương đông chia các vị thuốc bắc ra làm quân-thần (vua-tôi), tuỳ tính cách của vị thuốc công phạt hay tán trợ với nhau.
[3] Y lý phương đông cũng lấy kinh Dịch làm căn cứ chia phương mà trị tuỳ sự sinh khắc, như các hào quẻ trong kinh Dịch.
[4] Mặn, ngọt, cay, chua, đắng, có ảnh hưởng đến năm tạng: tâm, can, tỳ, phế, thận của con người. Cỏ cây làm thuốc cũng có đủ tính chất ấy để điều trị bệnh hoạn do âm dương khí hoá gây nên là ôn (ôn hoà), lương (mát), hàn (lạnh), thử (nóng), thấp (ẩm ướt).
[5] Rừng y, những người yêu chuộng nghề thuốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Chiểu » Làm thuốc