28/09/2022 05:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sông ca

Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn - Nguyễn Văn Tạo

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi demmuadong vào 15/08/2006 05:23

 

nhớ Khả Tú

Bến Tre lắm bến nhiều dừa
Xuồng ai vừa đến để vừa quen nhau
Câu mời con nước nao nao
Xuống xuồng xuồng cũng lao chao tiếng cười.

Cùng chèo chèo vọng mùa vui
Thấy ta lóng lánh, thấy người lung linh
Một mình hát với một mình
Lục bình xuôi với lục bình sóng đôi.

Bềnh bềnh một áng mây trôi
Bồng bồng một cánh chim trời hữu duyên
Em về nón lá nghiêng nghiêng
Hoàng hôn tím tím ngả miền chiêm bao.

Đường bờ cao thấp thấp cao
Có hay không có nẻo vào tương tư?
Vườn chiều chiều lá sang thu
Vẩy trăng mười tám thả từ từ lên.
Nguồn:
1. Cỏ hoa thì thầm, NXB Thanh Niên, 2002
2. Khúc xạ mùa thương, NXB Thanh Niên, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Trắc Nguyễn Văn » Sông ca