24/03/2023 19:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chào căn phòng sứ quán

Tác giả: Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/12/2020 10:56

 

Chào căn phòng sứ quán, mai ta đi
Nơi ta nhớ em sớm chiều mỗi bữa
Cái phòng con, em chửa đến bao giờ
Nhưng ta ngỡ em cùng ta đã ở
Và khi ta đi, thì em ở lại nơi này
Trên vách trắng, trên cửa hồng đều có hơi em thở
Chỗ khoá anh cầm, in dấu một bàn tay.
(Viết khoảng 1975-1985)

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chế Lan Viên » Chào căn phòng sứ quán