30/01/2023 09:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Trên địa cầu bé nhỏ đến thảm thương”
“На Земле безжалостно маленькой”

Tác giả: Robert Rozhdestvensky - Роберт Рождественский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 29/06/2018 16:46

 

Nguyên tác

На Земле безжалостно маленькой
жил да был человек маленький.
У него была служба маленькая.
И маленький очень портфель.
Получал он зарплату маленькую…
И однажды —
прекрасным утром —
постучалась к нему в окошко
небольшая,
казалось,
война…
Автомат ему выдали маленький.
Сапоги ему выдали маленькие.
Каску выдали маленькую
и маленькую —
по размерам —
шинель.

…А когда он упал — некрасиво, неправильно,
в атакующем крике вывернув рот,
то на всей земле не хватило мрамора,
чтобы вырубить парня
в полный рост!

Bản dịch của Nguyễn Văn Minh

Trên địa cầu bé nhỏ đến thảm thương
Đã từng sống một con người nhỏ bé
Đến nghề nghiệp cũng nhỏ nhoi như thế
Chiếc cặp anh mang cung bé nhỏ vô cùng

Anh chỉ nhận một đồng lương khiêm tốn
Có một bình minh nắng hé mai hồng
Ghé thăm anh qua ô cửa sổ
Cuộc chiến tranh cũng nhỏ như không

Người ta trao anh khẩu tiểu liên be bé
Đôi ủng anh mang cũng nhỏ nhắn đơn sơ
Chiếc mũ sắt cũng xem chừng nhỏ xíu
Bộ quân trang kích cỡ nhỏ không ngờ

Anh ngã xuống, chẳng đẹp gì tư thế
Trong tiếng hô giục đại đội xông lên
Dù lấy cả đá hoa cương trên trái đất
Chẳng đủ dựng tầm người chiến sĩ thanh niên
Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), NXB Thông tin và truyền thông, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Robert Rozhdestvensky » “Trên địa cầu bé nhỏ đến thảm thương”