08/08/2020 09:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai làm cách trở Sâm Thương

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 09:58

 

Ai làm cách trở Sâm Thương[1]
Ai làm rời rã oan ương dường này
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Sao Hôm và sao Mai, không bao giờ cùng xuất hiện, chỉ sự xa cách.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai làm cách trở Sâm Thương