06/12/2022 14:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam các từ
三閣詞

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2014 13:50

 

Nguyên tác

貴人三閣上,
日晏未梳頭。
不應有恨事,
嬌甚卻成愁。

Phiên âm

Quý nhân tam các thượng,
Nhật yến vị sơ đầu.
Bất ưng hữu hận sự,
Kiều thậm khước thành sầu.

Dịch nghĩa

Các người quyền quý ở trên ba toà gác tía,
Mặt trời lên đã cao mà chưa thức dậy chải đầu.
Họ đều không muốn có điều đáng ân hận xảy ra,
Nhưng người đẹp chứa nhiều quá đã hoá ra sầu thảm.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người quyền quý trên ba gác tía
Mặt trời cao mà chửa chải đầu
Họ đều không muốn âu sầu
Nhưng ham người đẹp còn đâu nước nhà
Tam các là ba gác tía do Trần Hậu Chủ (thời Nam Bắc triều) cho xây trong hoàng cung để cùng các ái phi hưởng lạc, trước khi bị nhà Tuỳ thôn tính. Ông ở gác Lãm Xuân, Trương quý phi ở gác Kết Ỷ, Cung quý phi và Khổng quý phi ở gác Vọng Tiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Tam các từ