22/05/2022 07:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chư tướng kỳ 4
諸將其四

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 04/06/2007 19:23

 

Nguyên tác

迴首扶桑銅柱標,
冥冥氛祲未全銷。
越裳翡翠無消息,
南海明珠久寂寥。
殊錫曾爲大司馬,
總戎皆插侍中貂。
炎風朔雪天王地,
只在忠臣翊聖朝。

Phiên âm

Hồi thủ Phù Tang đồng trụ tiêu,
Minh minh phân tẩm vị toàn tiêu.
Việt Thường phí thuý vô tiêu tức,
Nam Hải minh châu cửu tịch liêu.
Thù tích tằng vi đại tư mã,
Tổng nhung giai sáp thị trung diêu.
Viêm phong sóc tuyết thiên vương địa,
Chỉ tại trung thần dực thánh triều.

Dịch nghĩa

Quay đầu nhìn lại cột đồng miền Phù Tang
Thấy chướng khí u ám chưa tan hết
Không có tin tức gì về chim bói cá đất Việt Thường
Ngọc quý ở Nam Hải không còn thiếu vắng
Quan chức lớn thì đã từng làm đại tư mã
Binh quyền đều do bọn hầu cận vua nắm giữ
Gió nam hay tuyết bắc đâu đâu cũng là đất vua cả
Chỉ còn trông mong vào các trung thần trong triều đình

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Phù Tang ngó lại cột đồng nơi,
Mờ mịt hơi mây chửa chút vơi.
Chim trĩ Việt Thường không dấu vết,
Ngọc trai Nam Hải mất tăm hơi.
Thị trung việc võ đều thu nắm,
Tư mã quyền cao chứ chẳng chơi!
Gió tuyết đất nam đều đất chúa,
Tôi trung giúp rập thánh triều thôi.
(Năm 766)

Bài này nói về hoạn quan giữ chức thanh tra quân sự. Đỗ Phủ cảnh giác triều đình về việc cử tướng không đúng người. Dương Tư Úc 楊思勗 xâm chiếm Ngũ Khê, An Nam, giết hại nhiều người, nên Việt Thường không cống. Lã Thái Nhất 呂太一 vơ vét vàng ngọc vùng Nam Hải, quay binh làm phản, nên vùng nam không yên. Cử Lý Phủ Quốc 李輔國 giữ chức đại tư mã, đó là một đặc ân. Cử Ngư Triều Ân 魚朝恩, một hoạn quan, làm tổng nhung, nên các quan không phục.
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Chư tướng kỳ 4