27/05/2022 06:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tần Châu tạp thi kỳ 01
秦州雜詩其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/10/2005 16:33

 

Nguyên tác

滿目悲生事,
因人作遠遊。
遲回度隴怯,
浩蕩及關愁。
水落魚龍夜,
山空鳥鼠秋。
西征問烽火,
心折此淹留。

Phiên âm

Mãn mục bi sinh sự,
Nhân nhân tác viễn du.
Trì hồi Độ Lũng[1] khiếp,
Hạo đãng cập quan sầu.
Thuỷ lạc Ngư Long dạ,
Sơn không Điểu Thử thu.
Tây chinh vấn phong hoả,
Tâm chiết thử yêm lưu.

Dịch nghĩa

Việc gây buồn tới đầy cả mắt,
Bèn nhân theo người đi xa.
Nhớ lại lúc qua Độ Lũng đầy sợ hãi,
Vất vưởng buồn tới cửa ải.
Ban đêm nơi bến Ngư Long nước chảy xiết,
Mùa thu nơi núi Điểu Thử vắng không.
Thăm hỏi tình hình chiến tranh nơi phía tây,
Lòng này cay đắng mãi vì điều đó.

Bản dịch của Phan Ngọc

Cảnh rối ren nhìn rầu cả mắt
Phải đi xa, người bắt, biết sao?
Lũng Sơn khiếp sợ hiểm nghèo
Ải quan buồn nỗi rộng sao quá chừng
Sông Ngư Long đêm sang nước tưới
Điểu Thử non trơ dưới trời thu
Miền Tây khói lửa mịt mù
Tấc lòng dứt đoạn, thẫn thờ dừng chân
(Năm 759)

[1] Lũng Hữu đạo, quận Thiên Thuỷ, Tần Châu, nay là huyện Thiên Thuỷ, tỉnh Cam Túc. Đỗ Phủ cùng gia đình từ Quan Trung tới Tần Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tần Châu tạp thi kỳ 01