02/10/2020 06:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồn Trì
盆池

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 12/11/2013 11:32

 

Nguyên tác

鑿破蒼苔地,
偷他一片天。
白雲生鏡裏,
明月落階前。

Phiên âm

Tạc phá thương đài địa,
Thâu tha nhất phiến thiên.
Bạch vân sinh kính lý,
Minh nguyệt lạc giai tiền.

Dịch nghĩa

Đào lên những đám rêu xanh phủ kín đất
Những mong trộm thêm một mảnh trời để làm lễ tế
Mặt hồ trong suốt như một tấm gương nổi lên những đám mây trắng
Ánh trăng sáng tỏ rải rác trên bậc thềm nhà phía trước

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Lật làn rêu phủ khắp nơi
Thoáng nhìn rõ bóng khoảng trời một phương
Mây trắng nổi trên ao gương
Trước thềm vằng vặc rắc vương trăng ngà
Bồn Trì: tên hồ.
Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Đỗ Mục - Nhà thơ tài hoa Vãn Đường, NXB Lao động, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Bồn Trì