16/05/2022 16:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mai hoa kỳ 2
梅花其二

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2006 18:04

 

Nguyên tác

何人把酒慰深幽,
開自無聊落更愁。
幸有清溪三百曲,
不辭相送到黃州。

Phiên âm

Hà nhân bả tửu uý thâm u,
Khai tự vô liêu lạc cánh sầu.
Hạnh hữu thanh khê tam bách khúc,
Bất từ tương tống đáo Hoàng Châu[1].

Dịch nghĩa

Ai đã nâng chén rượu an ủi mình nơi chốn hoang vu,
Tâm trạng sầu não càng buồn thêm nữa.
Cũng may ở đây có suối xanh uốn quanh nhiều khúc,
Tuy không lời nhưng cũng đưa người đến đất trích Hoàng Châu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ai người nâng chén cõi hoang
Xuân về lần nữa sầu tàn cỏ cây
Suối xanh uốn khúc réo say
Những lời đưa tiễn khách đày Hoàng Châu.
[1] Nơi tác giả bị đày 5 năm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Mai hoa kỳ 2