06/10/2022 22:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu trạng nguyên Lương Thế Vinh

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2007 02:57

 

Chiếu thư thượng đế xuống đêm qua,
Gióng khánh tiên đài kịp tới nhà.
Cẩm tú mấy hàng về động ngọc,
Thánh hiền ba chén ướt hồn hoa[1],
Khí thiên đã lại thu sơn nhạc[2].
Danh lạ còn truyền để quốc gia.
Khuất ngón tay than tài cái thế,
Lấy ai làm trạng nước Nam ta!
Trạng nguyên Lê Thế Vinh (Trạng Lường), người xã Cao Hương, huyện Thiên Bản (Hà Nam), một đại thần kiệt xuất triều Lê Thánh Tông. Bài thơ nói cái chết của Trạng như là do thượng đế gọi về trời (quy tiên).
[1] Dâng mấy câu cẩm tú tiễn hồn về động ngọc, Dâng thánh hiền ba chén rượu làm ướt hồn hoa (cảm động hồn hoa).
[2] Khí thiên lại về trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Điếu trạng nguyên Lương Thế Vinh