05/08/2021 03:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiếc áo ka ki

Tác giả: Lê Ba

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/10/2016 10:08

 

Bác Hồ mậc áo ka ki
Người đi chiến dịch khác gì chiến binh

Dòng kênh, đồng lúa Bắc Ninh
Tay gàu tát nước in hình nông dân

Trở về quê cũ thăm thân
Trong màu áo ấy... nghĩa nhân một đời
Nguồn: Bức phù điêu và hạt cát (thơ), Lê Ba, NXB Nghệ An, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Ba » Chiếc áo ka ki