04/12/2021 12:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Hải Dương đình
贈海陽亭

Tác giả: Nguyễn Hữu Thăng

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/01/2018 21:33

 

Nguyên tác

立邑開基神福大
扶民護國聖恩深

神聖功勛千古記
鄉村福祿萬年興

Phiên âm

Lập ấp khai cơ Thần phúc đại
Phù dân hộ quốc Thánh ân thâm

Thần thánh công huân thiên cổ ký
Hương thôn phúc lộc vạn niên hưng

Dịch nghĩa

Thành lập làng, dựng nền móng, phúc của thần lớn lao
Giúp đỡ dân, bảo vệ nước ơn thánh sâu nặng

Công lao của thần thánh ngàn năm còn ghi lại
Phúc lộc của làng thôn muôn năm hưng thịnh

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Lập ấp xây nền Thần phúc lớn
Chăm dân giúp nước Thánh ân sâu

Công lao thần thánh lưu thiên cổ
Phúc lộc hương thôn phát muôn đời
Sáng tác cho một ngôi đình ở Hải Dương, Thành Hoàng là người có công với nước và tạo lâp ngôi làng.

Nguồn: Câu đối (sáng tác và dịch thuật), Nguyễn Hữu Thăng, NXB Hội nhà văn, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hữu Thăng » Tặng Hải Dương đình