27/11/2020 22:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa tủi

Tác giả: Đỗ Huy Nhiệm

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/12/2014 09:23

 

Vườn xuân, nắng mới hoa đương đẹp,
Em lạnh lùng qua, chẳng đoái hoài.
Em hỡi! vô tri hoa biết tủi:
Đầm đìa châu lệ, hạt sương mai.
Nguồn: Hoài Thanh, Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam (1932-1941), NXB Hoa Tiên, Sài Gòn, 1967

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Huy Nhiệm » Hoa tủi