26/10/2021 03:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gởi nhớ

Tác giả: H. Man - Phạm Văn Mận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/03/2014 21:46

 

Ném viên sỏi xuống mặt hồ
Chờ nghe tiếng vọng...
lao xao sóng dồn
Neo chi chiếc bóng hư mòn
Giữa trời thương nhớ
héo hon buổi về
Con đò chở chút duyên quê
Đã xa xôi thuở cận kề niềm đau
Hỏi mây bay vắt ngang mày
Sang ngang ai hẹn một ngày về sông?
Tay cầm giọt nắng cuối đông
Gởi qua phương ấy
cho hồng môi ai
Nguồn: H. Man, Những mảnh tình rời (thơ), NXB Văn học, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » H. Man » Gởi nhớ