16/10/2021 19:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hành tảo

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 17/10/2011 07:51

 

Phiên âm

Thuyết kiến ba kinh hiệu tiếp dư
Căn sinh thuỷ để dị viên sơ
Sâm si diệp hướng ba trung phiếm
Phì nộn kính thường thoa cổ như
Thái thuận hữu đồng Văn hậu đức
Khiết lao hà vị miếu đình trư
Huống như xuệ mỹ thiên không tửu
Phong vị thuỳ tri cánh hữu dư

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Từ điển về hoa gọi "tiếp dư"
Gốc sinh dưới nước khác rau dưa
Lá mọc so le ngoi theo sóng
Ngọn thường trắng nõn tựa ngọc ngà
Hoà thuận sánh cùng Văn hậu đức
Cần cù so với miếu đình xưa
Rượu suông thiếu hắn vô tích sự
Phong vị còn đâu chỉ uống bừa
Bài thơ trên được rút từ tập Tặng thi tinh cảnh vật vịnh.

Nguồn: Trần Lê Sáng, Phùng Khắc Khoan, cuộc đời và thơ văn, NXB Hà Nội, 1985

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Hành tảo