28/10/2020 00:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách tòng viễn phương lai
客從遠方來

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hán
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2008 10:44

 

Nguyên tác

客從遠方來,
遺我一端綺。
相去萬餘里,
故人心尚爾。
文彩雙鴛鴦,
裁為合歡被。
著以長相思,
緣以結不解。
以膠投漆中,
誰能別離此。

Phiên âm

Khách tòng viễn phương lai,
Di ngã nhất đoan[1] ỷ.
Tương khứ vạn dư lý,
Cố nhân[2] tâm thượng nhĩ.
Văn thái song uyên ương,
Tài vi hợp hoan bị.
Trước dĩ trường tương ty[3],
Duyên[4] dĩ kết bất giải.
Dĩ giao đầu tất trung,
Thuỳ năng biệt ly thử.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Khách từ phương xa tới,
Nửa tấm lụa tặng ta.
Biệt ly ngàn vạn dặm,
Lòng người chẳng phôi pha.
Thêu uyên ương một cặp,
Cắt làm chăn hợp hoan.
Dùng tơ dài tô điểm,
Kết may viền chung quanh.
Lấy keo sơn gắn chặt,
Chẳng thể nào cách ngăn.
Đây là bài thứ 18 trong Cổ thi thập cửu thủ, tả nỗi nhớ của người vợ với chồng đi xa. Hai câu đầu nhắc việc có người khách tự xa tới tặng tấm lụa, hai câu sau là tức sự sinh tình, nhớ tới người chồng phương xa, bốn câu tiếp theo nhắc tới tấm lụa người chồng đã và cắt làm chăn, hai câu cuối cùng khẳng định tình ý trung trinh không thay đổi. Bài thơ lời thiển ý thâm, câu ngắn ý dài, là một bài ngũ ngôn ưu tú.

[1] Đơn vị đo chiều dài thời xưa, hai trượng 丈 là một đoan, hai đoan là một thất 匹.
[2] Người xa cách lâu ngày, ở đây chỉ trượng phu, chồng.
[3] Ty đồng âm với 絲 là sợi tơ. Tương ty ở đây là sợi tơ dài, vừa chỉ nỗi tương tư, ý so sánh nỗi nhớ dài như tơ.
[4] Duyên ở đây vừa là đường may viền xung quanh chăn, vừa là nhân duyên, ý nói duyên gắn kết bền chặt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Khách tòng viễn phương lai