27/06/2022 16:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gia Tắc trung phi nhi tây (Thẩm vãng điếu thiếu bảo công cố hữu hậu tuyệt) kỳ 2
嘉則衷緋而西(沈往吊少保公故有後絕)其二

Tác giả: Từ Vị - 徐渭

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/12/2020 09:58

 

Nguyên tác

此去長江非浪遊,
兩行別淚不勝秋。
寄將三尺竹如意,
為我嚴灘敲石頭。

Phiên âm

Thử khứ Trường Giang phi lãng du,
Lưỡng hàng biệt lệ bất thăng thu.
Ký tương tam xích trúc như ý[1],
Vị ngã Nghiêm than[2] xao thạch đầu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngược nước Trường Giang đâu lãng du,
Thu buồn hơn cả lệ chia phôi.
Gửi anh ba xích trúc như ý,
Ghềnh Nghiêm câu cá gõ dùm tôi.
Thẩm Minh Thần thường mặc áo đỏ, ngắn dài khác nhau tuỳ theo thời tiết. Mùa xuân áo ngắn chật để cưỡi ngựa đi săn, mùa hè dài rộng để đi ca hát, mùa thu vừa vặn đi câu cá, mùa đông dày tránh lạnh.

[1] Xưa thường làm cây gãi lưng bằng trúc, gỗ... có cán cầm, có ngón tay để gãi. Về sau người ta biến chế đầu cây có hình linh chi hoặc mây nổi v. v..., cán bằng trúc, gỗ, xương hoặc ngọc... để tượng trưng cho điều cát tường. Tặng bạn trúc như ý có nghĩa chúc bạn được nhiều điều tốt đẹp.
[2] Ghềnh câu của Nghiêm Lăng 嚴陵. Nghiêm Quang 嚴光 tự Tử Lăng 子陵, thường được gọi Nghiêm Lăng, người Dư Diêu 餘姚, Cối Kê 會稽, bạn học của Hán Quang Vũ 漢光武 Lưu Tú 劉秀. Khi Quang Vũ lên ngôi, Nghiêm Quang đổi tên đi ở ẩn, Quang Vũ cho đi tìm, Nghiêm Quang không chịu nhận chức quan, đến mai danh ẩn tích tại núi Phú Xuân 富春. Về sau thường dùng chữ Nghiêm Lăng sơn, Nghiêm Lăng than, Nghiêm Lăng điếu đài để chỉ việc ẩn cư.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Vị » Gia Tắc trung phi nhi tây (Thẩm vãng điếu thiếu bảo công cố hữu hậu tuyệt) kỳ 2