20/09/2021 15:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tư quy
思歸

Tác giả: Vi Trang - 韋莊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 18:25

 

Nguyên tác

暖絲無力自悠揚,
牽引東風斷客腸。
外地見花終寂寞,
異鄉聞樂更淒涼。
紅垂野岸櫻還熟,
綠染迴汀草又芳。
舊里若為歸去好,
子期凋謝呂安亡。

Phiên âm

Noãn ti vô lực tự du dương,
Khiên dẫn xuân phong đoạn khách trường.
Ngoại địa kiến hoa chung tịch mịch,
Dị hương văn nhạc cảnh thê lương.
Hồng thuỳ dã ngạn anh hoàn thục,
Lục nhiễm hồi đinh thảo hựu phương.
Cựu lý nhược vi quy khứ hảo,
Tử Kỳ điêu tạ Lữ An vong.

Bản dịch của Hải Đà

Đong đưa mảnh khảnh sợi tơ trời
Thoảng gió hương xuân khách ngậm ngùi
Xứ lạ nhìn hoa, hoa lặng lẽ
Quê người nghe nhạc, nhạc chơi vơi
Bờ hoang đào thắm muôn hoa nở
Bãi khuất đồng xanh đám cỏ tươi
Cố quận muốn về... đâu phải dễ
Tử Kỳ khóc bạn, há khôn nguôi?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Trang » Tư quy