19/05/2022 08:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 013
山居百詠其十三

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 14/06/2008 06:56

 

Nguyên tác

山居枯淡果然窮,
掀倒禪床懶下功。
聖解凡情俱不立,
一輪明月照虛空。

Phiên âm

Sơn cư khô đạm quả nhiên cùng,
Hân đảo thiền sàng lãn hạ công.
Thánh giải phàm tình câu bất lập,
Nhất luân minh nguyệt chiếu hư không.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi khô lạt rõ ràng nghèo
Xiêu ngã giường thiền biếng sửa theo,
Ý thánh tình phàm đều ném hết,
Một vầng trăng sáng giữa trời treo.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 013