29/05/2022 09:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sương thiên hiểu giốc - Hoà trung trai cửu nhật
霜天曉角-和中齋九日

Tác giả: Lưu Thần Ông - 劉辰翁

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 23/08/2014 14:44

 

Nguyên tác

騎台千騎。
有菊知何世。
想見登高無處,
淮以北,是平地。

老來無復味。
老來無復淚。
多謝白衣迢遞,
吾病矣,
不能醉。

Phiên âm

Kỵ đài thiên kỵ.
Hữu cúc tri hà thế.
Tưởng kiến đăng cao vô xứ,
Hoài dĩ bắc, thị bình địa.

Lão lai vô phục vị.
Lão lai vô phục lệ.
Đa tạ bạch y điều đệ,
Ngô bệnh hỹ,
Bất năng tuý.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Hàng nghìn cỗ ngựa
Ngửi cúc đời nào nhỉ?
Muốn lên cao, không có chốn
Sông Hoài về Bắc, ấy đất bằng

Già đi không trở lại
Già đến chẳng lệ sa
Cảm ơn áo trắng người dâng
Ta bệnh rồi
Không thể say
Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập II), NXB Giáo dục, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Thần Ông » Sương thiên hiểu giốc - Hoà trung trai cửu nhật