26/09/2022 03:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê oán
閨怨

Tác giả: Đổng Dĩ Ninh - 董以寧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2019 23:50

 

Nguyên tác

流蘇空繫合歡床,
夫婿長征妾斷腸。
留得當時臨別淚,
經年不忍浣衣裳。

Phiên âm

Lưu tô[1] không hệ hợp hoan sàng,
Phu tế trường chinh thiếp đoạn trường.
Lưu đắc đương thời lâm biệt lệ,
Kinh niên bất nhẫn hoán y thường.

Dịch nghĩa

Màn hoa treo không trên giường cưới
Chồng vẫn đi chinh chiến lòng thiếp não nề
Giọt lệ chia tay bấy giờ còn vương lại
Quá năm rồi không nỡ giặt áo xiêm

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Màn hoa giường cưới vẫn treo không
Chinh chiến chàng đi thiếp não lòng
Dấu lệ biệt ly từ độ ấy
Áo xiêm không nỡ giặt năm ròng
[1] Loại màn có trang trí lông ngũ sắc, hoặc dây tơ kết thành tua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đổng Dĩ Ninh » Khuê oán