01/04/2023 09:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Phù Tang độ
過扶桑渡

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 13:51

 

Nguyên tác

扶桑渡口雨紛紛,
萬里東風日正曛。
借問世途名利客,
自忘身上總浮雲。

Phiên âm

Phù Tang độ khẩu vũ phân phân,
Vạn lí đông phong nhật chính huân.
Tá vấn thế đồ danh lợi khách,
Tự vong thân thượng tổng phù vân.

Dịch nghĩa

Trên bến Phù Tang, mưa rơi tầm tã,
Gió xuân muôn dặm, mặt trời đang lặn.
Hỏi khách đeo đuổi danh lợi trên đường đời,
Đã quên thân mình tất cả đều là mây nổi?

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Bến nước Phù Tang, mưa lã chã,
Gió đông muôn dặm buổi chiều hôm.
Lợi danh, hỏi khách trên đường thế,
Mây nổi, thân mình có nhớ, quên?
Ý nói thân ta và ngoại vật đều là những giả tưởng biến ảo khôn lường, như đám mây nổi thoắt hợp thoắt tan, vậy mà con người ta, nhất là những người đắm đuối trong vòng danh lợi, thường quên mất điều đó. Ở đây, tác giả nhìn sự vật theo thuyết vô thường của nhà Phật.

Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Quá Phù Tang độ