23/03/2023 06:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cáp cáp ái hề ca kỳ 3
哈哈愛兮歌其三

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2008 18:15

 

Nguyên tác

王澤流兮浩洋洋,
克服怨敵,怨敵克服兮,赫兮強!
宇宙有窮止兮萬壽無疆。
幸我來也兮青其光!
青其光兮永不相忘。
異處異處兮堂哉皇!
堂哉皇兮噯噯唷,
嗟來歸來,嗟來陪來兮青其光!

Phiên âm

Vương trạch lưu hề hạo dương dương,
Khắc phục oán địch, oán địch khắc phục hề, hách hề cường!
Vũ trụ hữu cùng chỉ hề vạn thọ vô cương.
Hạnh ngã lai dã hề thanh kỳ quang!
Thanh kỳ quang hề vĩnh bất tương vong.
Dị xứ dị xứ hề đường tai hoàng!
Đường tai hoàng hề ái ái dục,
Ta lai quy lai, ta lai bồi lai hề thanh kỳ quang!

Bản dịch của Phan Văn Các

Ơn vua chảy chừ, mênh mông mênh mông
Chiến thắng kẻ thù, kẻ thù chiến thắng chừ, hừng hực dâng
Vũ trụ có kết thúc chừ, vạn thọ vô cương
May ta đến đây chừ, ánh sáng xanh!
Ánh sáng xanh chừ, mãi không quên
Nơi khác nơi khác chừ, ôi đường hoàng
Đường hoàng thay chừ, ối chao ôi
Hỡi ôi về đây, hỡi ôi mang theo chừ ánh sáng xanh!
Nguồn: Thơ Lỗ Tấn, NXB Lao Động, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Cáp cáp ái hề ca kỳ 3