29/01/2023 19:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con mắt

Tác giả: Trần Đăng Khoa

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 30/07/2006 08:35

 

Con mắt trời nóng bỏng
Rừng rực những ngôi sao
Đêm đêm con mắt ấy
Cháy bùng trên mặt ao

Thẳm sâu con mắt đất
Hun hút những giếng thơi
Đêm đêm con mắt ấy
Nói điều chi với trời?
1972

Nguồn: Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, NXB Văn hóa dân tộc, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đăng Khoa » Con mắt