18/09/2021 15:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sư Lâm giai Hương Nhai tỉ vãn bộ
獅林偕香崖姊晚步

Tác giả: Lý Chi - 李媞

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/08/2014 23:45

 

Nguyên tác

一丘一壑總凌空,
閒與同懷入此中。
詩境果然須曲折,
文心如是便玲瓏。
欲題石壁無佳句,
愛聽松濤待晚風。
坐久不知天又暮,
回看樹杪夕陽紅。

Phiên âm

Nhất khâu nhất hác tổng lăng không,
Nhàn dữ đồng hoài[1] nhập thử trung.
Thi cảnh quả nhiên tu khúc chiết,
Văn tâm như thị tiện linh lung.
Dục đề thạch bích vô giai cú,
Ái thính tùng đào đãi vãn phong.
Toạ cửu bất tri thiên hựu mộ,
Hồi khan thụ diểu tịch dương hồng.

Bản dịch của Cao Nguyên Minh

Một gò một lũng giữa từng không
Nhàn rỗi chị em dạo mấy vòng
Cảnh trí như thơ đường uốn khúc
Tâm hồn tựa nhạc tiếng tơ đồng
Muốn đề động biếc không thi tứ
Yêu tiếng sáo chiều lướt rặng thông
Ngồi ngắm nào hay trời sắp tối
Vòm cây chiều xuống một vầng hồng
Sư Lâm là tên đất ở phía bắc chân núi Hoàng Sơn, An

[1] Chị em, ở đây chỉ Hương Nhai, chị cô cậu của Lý Chi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Chi » Sư Lâm giai Hương Nhai tỉ vãn bộ