10/06/2023 18:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chỉ cách một lớp giấy
相隔一层纸

Tác giả: Lưu Bán Nông - 刘半农

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/08/2008 05:35

 

Nguyên tác

屋子里拢着炉火,
老爷分付开窗买水果,
说“天气不冷火太热,
别任它烤坏了我。”

屋子外躺着一个叫化子,
咬紧了牙齿对着北风喊“要死”!
可怜屋外与屋里,
相隔只有一层薄纸。

Bản dịch của Trần Đình Sử

Trong nhà kề lò lửa
Chủ sai mở cửa sổ, mua hoa quả
Bảo: "Trời chẳng lạnh, lửa nóng quá
Coi chừng lửa ấm làm ta mang họa"

Ngoài nhà một kẻ ăn mày nằm
Nghiến răng mắm lợi bảo gió bấc: "Sắp chết cóng"
Thương thay ngoài nhà và trong nhà
Chỉ cách nhau một lớp giấy mỏng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Bán Nông » Chỉ cách một lớp giấy