26/01/2022 05:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chủng cúc
種菊

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2007 17:50

 

Nguyên tác

攜鋤秋圃自移來,
籬畔庭前處處栽。
昨夜不期經雨活,
今朝猶喜帶霜開。
冷吟秋色詩千首,
醉酹寒香酒一杯。
泉溉泥封勤護惜;
好和井徑絕塵埃。

Phiên âm

Huề sừ thu phố tự di lai,
Ly bạn đình tiền xứ xứ tài.
Tạc dạ bất kỳ kinh vũ hoạt,
Kim triêu do hỉ đới sương khai.
Lãnh ngâm thu sắc thi thiên thủ,
Tuý lỗi hàn hương tửu nhất bôi.
Tuyền khái nê phong cần hộ tích;
Hảo hoà tỉnh kính tuyệt trần ai.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Vườn thu cào sẵn khách dời chân,
Giồng khắp bên rào khắp dưới sân.
Nhờ được mưa đêm tươi vẻ lại,
Dính đầy sương sớm nở hoa dần.
Thu nhìn mát rượi thơ nghìn vận,
Hương rót say sưa rượt một tuần.
Thương tiếc thì nên chăm tưới bón,
Hãy cùng ngõ giếng lánh hồng trần.
怡紅公子 - Di Hồng công tử (Bảo Ngọc)

Bài này trong hồi 38.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Chủng cúc