22/10/2021 20:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ở chi hai dạ ba lòng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 15:03

 

Ở chi hai dạ ba lòng,
Dạ cam thì ngọt, dạ bòng thì chua.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ở chi hai dạ ba lòng