22/05/2024 20:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Minh Châu Vân Bình liệt tiên sinh chu tải a Thanh phiếm ca nguyên vận
和明洲雲屏列先生舟載阿青泛歌原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 20/01/2015 22:23

 

Nguyên tác

連年樂府鳴鐘鼓,
一代紅粧表姓名。
不僅傾城誇雪玉,
還將金屋貯阿青。
在船有客能相識,
下馬伊誰恨未明。
數曲清歌江上月,
歸篷猶倚夢中聽。

Phiên âm

Liên niên nhạc phủ[1] minh chung cổ,
Nhất đại hồng trang[2] biểu tính danh.
Bất cận khuynh thành khoa Tuyết Ngọc[3],
Hoàn tương kim ốc trữ a Thanh[4].
Tại thuyền hữu khách năng tương thức,
Há mã y thuỳ hận vị minh[5].
Sổ khúc thanh ca giang thượng nguyệt,
Quy bồng do ỷ mộng trung thinh.

Dịch nghĩa

Suốt năm chuông trống cùng tiếng thơ nhạc phủ
Để làm rõ tên tuổi của một nàng ca kỹ nổi tiếng
Không những đẹp nghiêng thành là nàng Tuyết Ngọc
Xứng được ở lầu vàng có nàng Thanh
Có dịp làm quen với khách trong thuyền
Đã xuống ngựa chia tay rồi nhưng hận vì chưa rõ
Vài khúc ca véo von trên sông bàng bạc ánh trăng
Thuyền quay về bến, vẫn còn mơ màng nghe văng vẳng

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Ngày ngày dinh phủ nhạc linh đình
Ca nữ tài hoa tiếng nổi danh
Chẳng những nghiêng thành là Tuyết Ngọc
Mà còn lầu ngọc giấu nàng Thanh
Trên thuyền lắm khách chưa quen biết
Xuống ngựa còn ai bước chẳng đành
Văng vẳng trên sông lời vọng nguyệt
Đường về thuyền chở mộng lênh đênh
[1] Một loại nhạc xuất hiện trước thể thơ Đường luật.
[2] Chỉ đàn bà con gái. Ở đây chỉ nàng Thanh.
[3] Nguyên chú: "Hà Tĩnh tỉnh Cổ Đạm xã ca thư thanh sắc câu tuyệt" 河靜省古淡社歌姐聲色俱絕 (Chị em ca nữ ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh đẹp sắc mà hát hay).
[4] Nguyên chú: "Quảng Nghĩa ca nhi hữu diễm sắc" 廣義歌兒有艷色 (Các ca nhi ở tỉnh Quảng Ngãi có sắc đẹp tuyệt vời).
[5] Nguyên chú: "Thúc Dã diệc hữu nhất dạ tác khách ư a Thanh ngâm thuyền thuyền trung ngâm hữu bát cửu nhân giai viết khách nhi vị nhận thuỳ vi chủ nhân" 叔野亦有一夜作客於阿青吟船船中吟友八九人皆曰客而未認誰為主人 (Thúc Giạ cũng có một lần đêm khuya làm khách trên thuyền ngâm thơ có nàng Thanh. Trên thuyền có khoảng tám, chín bạn thơ, cũng là khách, song không biết ai là chủ thuyền).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ Minh Châu Vân Bình liệt tiên sinh chu tải a Thanh phiếm ca nguyên vận